13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας και Γηριατρικής
 

Το 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας & Γηριατρικής ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου. 

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας!

Στιγμιότυπα από το 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας & Γηριατρικής