13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας και Γηριατρικής
 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε:

Εταιρεία Διοργάνωσης Συνεδρίου:MINDWORK BUSINESS SOLUTIONS
Μ. Μπότσαρη 10, Τ.Κ. 14561, Κηφισιά
Τηλ: 210 6231305 Fax: 210 8014247  Επιστημονικός Φορέας Οργάνωσης:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κάνιγγος 23, Τ.Κ. 106 77, Αθήνα
Τηλ : 210 3811612