13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας και Γηριατρικής
 
Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου

Ι. Γ. Καραϊτιανός
Αμ. Επικ. Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών,
Διευθυντής Νοσοκομείου "Αγ. Σάββας",
Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Γεροντολογίας & Γηριατρικής (Ε.Γ.Γ.Ε.)

Ε. Μεσθεναίου
PhD, Διαχειρίστρια 50 και Ελλάς,
Πρώην Πρόεδρος AGE Platform Europe,
Α’ Αντιπρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Γεροντολογίας & Γηριατρικής (Ε.Γ.Γ.Ε.)

Π. Σουρτζή
Καθηγήτρια Νοσηλευτικής Υγιεινής της Εργασίας, Τμήμα Νοσηλευτικής,    
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Β’ Αντιπρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Γεροντολογίας & Γηριατρικής (Ε.Γ.Γ.Ε.)

Αν. Μούγιας
Δρ Ψυχίατρος, Επιστημονικός Υπεύθυνος Νέστορα,
Γεν. Γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας Γεροντολογίας & Γηριατρικής (Ε.Γ.Γ.Ε.)

Κ. Προύσκας
Ψυχολόγος- Δρ. Γεροντολογίας
Ειδ. Γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας Γεροντολογίας & Γηριατρικής (Ε.Γ.Γ.Ε.)

Α.-Μ. Καραϊτιανού Βελονάκη
Δρ Βιοπαθολόγος - Υγιεινολόγος - Κλιν. Μικροβιολόγος
τ. Δ/τρια Δημόσιας Υγιεινής Υ.Υ. & Κ.Α.,
τ. Συντ. Δ/τρια Γ.Ν.Α. "Σισμανόγλειο" - "Α. Φλέμιγκ",
Μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Γεροντολογίας & Γηριατρικής (Ε.Γ.Γ.Ε.)

Λ. Μούγια
Πρόεδρος "Νέστορα",
Μέλος Ελληνικής Εταιρείας Γεροντολογίας & Γηριατρικής (Ε.Γ.Γ.Ε.)
Μ. Συνετού
Ειδ. Νευρολόγος, "Αιγινήτειο" Νοσοκομείο,
Μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Γεροντολογίας & Γηριατρικής (Ε.Γ.Γ.Ε.)
Π. Τζώρτζης
Παθολόγος, Δρ Πανεπιστημίου Αθηνών,
Μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Γεροντολογίας & Γηριατρικής (Ε.Γ.Γ.Ε.)
Α. Σιώνη
Επιμελήτρια Αιματολογικής Κλινικής, Αντικαρκινικό Νοσοκομείο "Αγ. Σάββας"
Επιστημονική Επιτροπή Συνεδρίου

Γ .Ανδρούτσος Β. Κομπoρόζος Ιωανν. Σακέλλης
Ε. Βελονάκης Αθ. Κύρλεση Π. Σακκά
Β.Σ. Βελονάκη
Χ. Λεμονίδου Ελ. Σίνη
Κ. Βολίκας
Ν. Λιάσης Α. Σιώνη
Αναστ.  Γαλήνας
Μ. Λιτός Π. Σουρτζή
Ευαγγ. Δημακάκος
Στ. Μανέτας Γ. Σπαθαράκης
Α. Δούντσης
Ε. Μεσθεναίου Κ. Στάμου
Αθ. Ζέτος
Αθ. Μούγιας Στ. Τζιαφέρη
Δ. Καϊτελίδου
Αν. Μούγιας Τ. Τριανταφύλλου
Κ. Καλιγέρη-Βυθούλκα
Μ. Μούγιας Κλ. Τσαμακίδης
Α. Καλοκαιρινού
Γ. Μπασδάνης Χ. Τσιγκρής
Ι. Κανέλλος
Β. Νιάκας Μ.Τσολάκη
Κ. Καραγεωργίου
Γ. Σ. Πανουσόπουλος Χ. Τσομίδου
Ι. Γ.Καραϊτιανός
Ν. Παπαναγιώτου Ευαγγ. Φιλόπουλος
Α. Καραϊτιανού-Βελονάκη
Αγγ. Πεφάνης Α. Φόρτος
Ηρ. Κατσούλης
Μαρ. Πιπέρη –Χρυσού Α. Χαϊδεμένος
Π. Κλήριδης
Α. Πολίτης
 Χρ. ΚλωνάρηςΚ. Προύσκας 

Τιμητική Επιτροπή Συνεδρίου

Β. Γολεμάτης Β. Μαυρέας
Αθ. Μ. Δημόπουλος Π. Μπάλας
Α. Δοντάς Αθ. Μπενέτος
Γ. Κρεατσάς Ευστρ. Πατσούρης