13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας και Γηριατρικής
 

Προκλήσεις στην προαγωγή υγείας των ηλικιωμένων

Τη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου στη Στρογγυλή Τράπεζα «Προκλήσεις στην προαγωγή υγείας των ηλικιωμένων» συζήτησαν οι κυρίες Στυλιανή Τζιαφέρη, Παναγιώτα Κοπανιτσάνου, Μαρία Ζαφειροπούλου και Ευσταθία Σαρλά, με συντονιστές τους κ.κ. Εμμανουήλ Βελονάκη και Παναγιώτα Σουρτζή.

Η προαγωγή υγείας των ηλικιωμένων στοχεύει στη διατήρηση του επιπέδου της υγείας τους, στη βελτίωσή του, όπου αυτό είναι εφικτό, και στην αποτελεσματική διαχείριση της χρόνιας νόσου έτσι ώστε η ποιότητα της ζωής τους να διατηρείται στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο μέχρι τα βαθειά γεράματα. Διεθνείς και ελληνικές ερευνητικές μελέτες έχουν δείξει ότι η προαγωγή υγείας αφορά και στους ηλικιωμένους και είναι αποτελεσματική αρκεί να υπάρχει εύκολη πρόσβαση και να είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους. Καλές πρακτικές προαγωγής υγείας των ηλικιωμένων με την ενεργό συμμετοχή τους περιλαμβάνουν την τροποποίηση συμπεριφορών για την πρόληψη χρονίων νοσημάτων - όπως τα καρδιαγγειακά- τη δραστηριοποίησή τους ώστενα αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την προαγωγή της ατομικής τους υγείας, αλλά και αυτής των συνομηλίκων τους ως εθελοντές εκπαιδευτές, αλλά και νεότερων γενεών, όπως τα παιδιά. Καινοτόμες μέθοδοι όπως η ηλεκτρονική διαχείριση της χρόνιας νόσου μπορεί να συμβάλλουν σημαντικά στο τελικό αποτέλεσμα που είναι «να προστίθεται ζωή στα χρόνια και όχι μόνο χρόνια στη ζωή!»

* * “Add life to your days, not days to your life”

Ρόλος της τεχνολογίας στην ποιότητα ζωής και στην προαγωγή της υγείας των ηλικιωμένων

Οι τελευταίες καινοτομίες των νέων τεχνολογιών που μπορούν να βοηθήσουν τους ηλικιωμένους να ζουν υγιέστερη και καλύτερη ζωή παρουσιάστηκαν σε αυτή τη συνεδρία με συντονίστρια την κ. Ελισάβετ Μεσθεναίου και ομιλητές τους Όμηρο Παπαδόπουλο, Κωνσταντίνο Γκιόκα και Θεόδωρο Βοντετσιάνο. Η κ. Χριστίνα Παπανικολάου, πρώην Γεν. Γραμματέας Δημόσιας Υγείας σχολίασε το θέμα.

Εξετάστηκαν καινοτομίες που βοηθούν στην ανεξαρτησία και ασφάλεια της Τρίτης Ηλικίας, ακόμη και σε περιπτώσεις που απαιτείται κάποιας μορφής περίθαλψη. Ταμπλέτες & έξυπνα τηλέφωνα εισάγονται και στην ελληνική πραγματικότητα, και αναζητούνται τρόποι περαιτέρω αξιοποίησής τους προς όφελος της τρίτης ηλικίας. Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση αναζητούνται τρόποι υποστήριξης των ηλικιωμένων με καλύτερες υπηρεσίες κατ’ οίκον, αλλά και με σκοπό τη μείωση του κόστους. Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας EIPonAHA (European Innovative Partnership on Active and Healthy Ageing) ιδρύθηκε πρόσφατα ελληνικό Δίκτυο το οποίο παρουσιάστηκε στους συνέδρους.Όσοι συμμετέχοντες και οργανισμοί θα ήθελαν να συνεργαστούν για την προαγωγή της ενεργού υγιούς γήρανσης, προσκλήθηκαννα εγγραφούν στο νεοσυσταθέν Ελληνικό Δίκτυο EIP on AHA στην ιστοσελίδα: www.eiponaha.gr