13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας και Γηριατρικής
 

Ενεργός Γήρανση: Άσκηση, διατήρηση κινητικότητας και προσβασιμότητας - Κινηθείτε παντού

Τη Στρογγυλή Τράπεζα συντόνισε η κ. Ελισάβετ Μεσθεναίου και μίλησαν οι κυρίες Τσέλση Λαζαρίδου, Μυρτώ Ράγγα και οι κύριοι Κωνσταντίνος Κεσεντές και Ευάγγελος Μπεκιάρης.

Η μακροβιότητα πρέπει να συνοδεύεται από καλύτερη ποιότητα ζωής για τους ηλικιωμένους. Η Ελλάδα, μαζί με άλλες χώρες της Ε.Ε., έχει δεσμευτεί να στηρίξει δράσεις για αύξηση του προσδόκιμου ζωής με καλή υγεία, κατά δύο χρόνια έως το 2020. Η στρογγυλή τράπεζα εστίασε στην προσβασιμότητα και την κινητικότητα για προαγωγή του ευ ζην: πώς θα παρακινήσουμε τους ηλικιωμένους να γίνουν πιο δραστήριοι & να κάνουν συστηματική άσκηση για να αποκτήσουν μεγαλύτερη ευεξία· πώς μπορούν να προσαρμοστούν οι κατοικίες αλλά και οι συνοικίες ώστε να γίνουν φιλικότερες για τους ηλικιωμένους και να ενθαρρύνουν την ανεξαρτησία τους. Αναζητήθηκαν τρόποι κινητοποίησης της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και της κεντρικής κυβέρνησης σε θέματα προσβασιμότητας στις κοινότητες: μέσα μεταφοράς, δρόμους-πεζοδρόμια και προσαρμοσμένες υποδομές. Ο τουρισμός αποτελεί σημαντική πηγή ευχαρίστησης για τους Έλληνες και τους ξένους τουρίστες μεγάλης ηλικίας: εδώ παρουσιάστηκε η προσέγγιση ελληνικής εταιρείας που προωθεί μέσα για ξενοδοχεία φιλικότερα στους ηλικιωμένους (εντός και εκτός Ελλάδας).

Ευρωπαϊκό δίκτυο ELLAN: εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας για τη φροντίδα των ηλικιωμένων

Η κ. Παναγιώτα Σουρτζή παρουσίασε στο πλαίσιο της Στρογγυλής Τράπεζας «Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας για ποιοτική φροντίδα των ηλικιωμένων» το πρόγραμμα ELLAN.

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει μεγάλη γήρανση του πληθυσμού της. Για το λόγο αυτόν απαιτείται μία νέα θετική προοπτική για τη φροντίδα των ηλικιωμένων. Η πρόκληση είναι με ποιο τρόπο αυτή η προοπτική θα μεταφραστεί σε πράξη. Η ανώτατη εκπαίδευση έχει κρίσιμο ρόλο στην αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης. Το πρόγραμμα ELLAN χρηματοδοτείται από το LifeLongLearningProgramme – ErasmusAcademicNetworks για τα έτη 2013-2016 και συμμετέχουν 28 εταίροι από 26 χώρες της Ε.Ε. Στόχος του είναι η ανάπτυξη ενός πλαισίου βασικών ικανοτήτων των επαγγελματιών υγείας και πρόνοιας για τη φροντίδα των ηλικιωμένων. Το πλαίσιο θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών πρόγραμμάτων ή για την ανανέωση υπαρχόντων, τόσο στις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, όσο και σε κάθε άλλη χώρα που θα δείξει ενδιαφέρον για την υιοθέτησή του.

Link: http://ellan.savonia.fi

Εθνικό σχέδιο δράσης για την άνοια

Κάτω από τον ολοένα αυξανόμενο κοινωνικό-οικονομικό αντίκτυπο της Άνοιας και ως αποτέλεσμα μακροχρόνιων αγώνων των Οργανώσεων Alzheimer στη χώρα μας, το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συγκρότησε το Νοέμβριο του 2013 «Ομάδα Εργασίας για την εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Άνοια- Νόσο Alzheimer», η οποία το Νοέμβριο του 2014 παρέδωσε τις προτάσεις της για ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Άνοια στην Ελλάδα.

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης θέτει τα θεμέλια ώστε να αντιμετωπιστούν οι ιατρικές και κοινωνικές επιπτώσεις της Άνοιας στη χώρα μας, να αυξηθούν και να συντονιστούν οι κατακερματισμένες έως σήμερα υπηρεσίες και δομές Υγείας και κοινωνικής μέριμνας.
Στη διάλεξή της στο πλαίσιο του 13ου Συνεδρίου Γεροντολογίας & Γηριατρικής, η πρόεδρος της Ομάδας Εργασίαςγια την εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Άνοια-Νόσο Alzheimer, Παρασκευή Σακκά, παρουσίασε τις προτάσεις της.

Συγκεκριμένα:
  • Ταξινόμηση των ατόμων με άνοια βάσει κριτηρίων ισότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης και με απώτερο σκοπό τη θεσμική κατοχύρωση οικονομικών βοηθημάτων για άτομα με άνοια ανάλογα με τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά τους
  • Ενημέρωση του κοινού για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση
  • Εκπαίδευση και επιμόρφωση των επαγγελματιών υγείας για την έγκαιρη διάγνωση αλλά και τη συνολική αντιμετώπιση των συνεπειών της νόσου
  • Συντονισμό του δικτύου των υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας για άμεση πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες για την υποστήριξη των ασθενών και των φροντιστών τους μετά τη διάγνωση
  • Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών για ανοϊκούς ασθενείς χωροταξικά κατανεμημένες σε όλη την Ελλάδα
  • Σαφές νομικό πλαίσιο για τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των ασθενών και των οικογενειών τους
Η εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Νόσο Alzheimer είναι υψίστης σημασίας όχι μόνο στο πλαίσιο της υποστήριξης που δικαιούνται τα άτομα με Άνοια και οι οικογένειές τους, αλλά και για να επιτύχουμε, μακροπρόθεσμα, τον εξορθολογισμό των κρατικών πόρων που διατίθενται για τη νόσο.

Στη συνεδρίαση της ολομέλειας της Βουλής της 22/12/2014, ψηφίστηκε ομόφωνα –από όλα τα κόμματα – άρθρο νομοσχεδίου για την ίδρυση Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Άνοια- Νόσο Alzheimer. Το Εθνικό Παρατηρητήριο έχει σκοπό τη μόνιμη υποστήριξη της πολιτικής της χώρας για την αντιμετώπιση της νόσου και την προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών και των οικογενειών τους και ειδικότερα την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την άνοια και τη Νόσο Alzheimer. Πρόεδρος του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Άνοια ορίστηκε η κ. Παρασκευή Σακκά, Νευρολόγος – Ψυχίατρος, Πρόεδρος Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών.