13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας και Γηριατρικής
     ΧΟΡΗΓΟΙ
ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

  Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες προβολής σας στο Συνέδριο μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία:

MINDWORK BUSINESS SOLUTIONS
Μ. Μπότσαρη 10, Τ.Κ. 14561, Κηφισιά
Τηλ: 210 6231305
Fax: 210 8014247